Jak powstaje projekt?

1. SPOTKANIE Z KLIENTEM

Pierwsze spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań i potrzeb klienta. Przemyślany i dobrze opracowany projekt wnętrza to brak kłopotów podczas realizacji i rozczarowań w finalnym etapie. Podczas spotkania rozmawiamy o Państwa ulubionych kolorach, materiałach, stylach. W jego trakcie omawiany jest również zakres projektu i ramy budżetowe.


2. INWENTARYZACJA

Wykonanie pomiarów wnętrza. W przypadku inwestycji w trakcie budowy lub projektu on-line projekt realizowany jest w oparciu o dokumentację budowlaną (rzuty, przekroje pomieszczeń).


3. UKŁAD FUNKCJONALNY- projekt wstępny

Opracowanie układu funkcjonalnego ma na celu przedstawienie możliwości aranżacyjnych danego wnętrza.


4. ARANŻACJA – WIZUALIZACJA

Po zaakceptowaniu przez klienta układy funkcjonalnego opracowana zostaje fotorealistyczna wizualizacja zawierająca m.in. kolorystykę, oświetlenie, wybrane materiały oraz wyposażenie. Wizualizacja jest najlepszym narzędziem, które daje klientowi wyobrażenie na temat przyszłego wyglądu wnętrza. Na tym etapie ciągle istnieje możliwość wprowadzenia zmian np. płytek czy kolorystyki ścian.


5. PROJEKT WYKONAWCZY:

Sporządzenie rysunków technicznych dla wykonawców:

  • rysunki zmian budowlanych
  • rzuty podłóg i widoki ścian z układem płytek
  • rysunek oświetlenia
  • rysunki techniczne indywidualnych mebli i zabudowań
  • specyfikacja materiałowa (zestawienie materiałów oraz wyposażenia wnętrz)

  • Projekt dostarczany jest drogą mailową lub na płycie CD. W formie wydruku na życzenie klienta.